Husu hussein

samassa joukkuueessa

Poliitikkojen on ratkaistava ilmastokriisi

Meillä poliitikoilla on mahdollisuus vaikuttaa vaikuttaa sekä yksityishenkilöiden, yritysten että julkisen sektorin toimintaan. Meidän on viimeistään nyt ruvettava ajattelemaan vaalikausien yli. Ilmastoasiat on otettava huomioon kaikessa eduskunnan päätöksenteossa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Minä olen valmis kantamaan vastuuta ja tekemään tarvittaessa kipeitäkin ratkaisuja ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Sivistysvaltio takaisin

Minulle sivistys tarkoittaa laadukkaan ja ilmaisen koulutuksen lisäksi ihmisten reilua kohtelua, lakien noudattamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeudenmukaisuuden edistämistä. Ystävällinen ja ratkaisukeskeinen käytös ovat sivistysvaltion kansalaisen tunnusmerkkejä.


Panostamalla koulutukseen ja sivistykseen pidämme huolen siitä, että pysymme jatkossakin kehityksen ja osaamisen kärkimaana.

Yhteiskunta kuuluu kaikille

Äänestämällä minua annat äänen solidaarisuudelle. Hyvä yhteiskunta rakentuu sille, että kaikki tulevat kuulluksi ja heikompia autetaan. Suomalaisten tulevaisuus on turvattava: töitä ja tarvittaessa myös yhteiskunnan apua pitää löytyä kaikille. Huonot lähtökohdat elämään eivät saa tarkoittaa hukkaan heitettyä tulevaisuutta. Olen itse saanut tavoitella omia unelmiani ja haluan, että meillä kaikilla on siihen mahdollisuus.